Dịch vụ số hóa và chuẩn hóa dữ liệu

Dịch vụ tích hợp việc số hóa và chuẩn hóa kết cấu chuẩn tài liệu, dữ liệu của các cơ quan ban ngành nhà nước, doanh nghiệp. Giúp đơn vị chuyển hóa quá trình quản lý các hồ sơ dữ liệu truyền thống sang dạng điện tử.

Hệ thống thi trực tuyến

– Là một hệ thống phần mềm dùng để quản lý, tổ chức ôn tập, thi trực tuyến. – Hệ thống hoạt động trên nền tảng Web giúp giáo viên và học sinh thực hiện công tác ôn tập, thi cử mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn đảm bảo được tính bảo mật thông qua […]

Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động

Hệ thống an toàn vệ sinh lao động là hệ thống giúp cho đơn vị quản lý – Sở lao động thương binh xã hội thực hiện việc quản lý online công tác báo cáo, thống kê tình hình tai nạn, an toàn lao động trên địa bàn tỉnh. Giúp cải thiện công tác hành […]