Dịch vụ số hóa và chuẩn hóa dữ liệu

Dịch vụ số hóa và chuẩn hóa dữ liệu

linea

Dịch vụ tích hợp việc số hóa và chuẩn hóa kết cấu chuẩn tài liệu, dữ liệu của các cơ quan ban ngành nhà nước, doanh nghiệp. Giúp đơn vị chuyển hóa quá trình quản lý các hồ sơ dữ liệu truyền thống sang dạng điện tử.

Sản phẩm liên quan :

Hệ thống thi trực tuyến

– Là một hệ thống phần mềm dùng để quản lý, tổ chức ôn tập, thi trực tuyến. – Hệ thống hoạt động trên nền

028 3535 2523