PHẦN MỀM HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VNA – ASSESSMENT

  1. Mục đích:
  1. Tính Năng chi tiết:

Tự đánh giá : Tự đánh giá Gồm:

Giao diện tự đánh giá:

Chức Năng đánh giá chéo

Giao diện đánh giá chéo

Chức Năng Đánh giá theo nghị định 90

Giao diện đánh giá theo nghị định 90

Chức Năng Xây dựng kế hoạch mục tiêu theo nghị định 90

Phần này giành cho admim. Hệ thống cho phép admin cập nhật những kế hoạch đã được thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp cao hơn phê duyệt.

Giao diện

Chức năng quản lý giao diện kiểm soát các vấn đề liên quan đến hiển thị để người dùng có thể tương tác tốt với website

Trang chủ

Có một trang hiển thị tổng quan hệ thống cũng như các nút icon chính của các chức năng giúp người dung dễ hình dung và thực hiện thao tác trên hệ thống

Quản lý Người dùng

Hệ thống cung cấp 2 hình thức để thêm người dùng vào hệ thống:

Quản lý kiểu người dùng

Người dùng trong hệ thống được quản lý theo từng kiểu người dùng khác nhau. Mỗi kiểu người dùng có quyền hạn và phạm vi khác nhau.

Chức năng quản lý tiêu chuẩn, tiêu chí

Đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp thì hệ thống được setup cứng theo đúng chuẩn của thông tư quy định, có thể chỉnh sử khi có sự thay đổi của thông tư.

Chức năng Báo cáo thống kê

Hệ thống cho phép tổng hợp báo cáo theo đúng biểu mẫu của các thông tư quy định về việc đánh giá, xếp loại.

Hệ thống cho phép tổng hợp được các usre người dùng trên hệ thống.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn trực tiếp

Báo giá  Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn vị Trường Đơn vị khác
Đơn vị Giá: 50.000.000 VNĐ  Giá: 20.000.000 VNĐ Giá: Liên hệ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *