Occupational health and Safety Management System

Occupational health and Safety Management System

linea
  • - Occupational health and Safety Management System is a system that assists the management unit—Department of Labor, War Invalids, and Social Affairs— in performing online management of accident and occupational safety reporting and data in the area. The territorial assistance in the improvement of administrative tasks as well as the creation of electronic data for management and statistics. - The technology enables firms in the area to perform reporting work from anywhere without having to go directly to the management unit, thereby reducing moving costs, ensuring progress and also speeding up.
  • Hệ thống giúp cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện công việc báo cáo bất kỳ nơi nào mà không phải đến trực tiếp đơn vị quản lý, giúp tiết kiệm chi phí di chuyển, đảm bảo tiến độ và nhanh chóng.
  • Giá khoảng: 2.000.000.000 VNĐ – 3.000.000.000 VNĐ

(Tùy vào nhu cầu thực tế của Khách sẽ có báo giá chính xác)

Related Products :

028 3535 2523