Hệ thống đánh giá cán bộ , giáo viên

Hệ thống đánh giá cán bộ , giáo viên

linea

Là hệ thống hỗ trợ quản lý đánh giá giáo viên toàn ngành Giáo dục, giúp:

Quản lý dễ dàng

  • Lãnh đạo dễ dàng kiểm soát mọi thông tin về đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên các cấp.
  • Cán bộ quản lý thực hiện truy xuất thông tin và báo cáo bất kỳ lúc nào.
  • Giải pháp lưu trữ và quản lý thông tin, thực hiện đánh giá, xếp loại thay thế cho phương pháp truyền thống.

Nâng cao hiệu quả

  • Nâng cao nhận thức của các đơn vị về việc báo cáo đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên nhờ sự linh động, nhanh chóng khi có hệ thống.
  • Cải thiện đáng kể hiệu quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên nhờ khả năng cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác của hệ thống.
  • Tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực trong công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên và báo cáo.

 

Sản phẩm liên quan :

Hệ thống thi trực tuyến

– Là một hệ thống phần mềm dùng để quản lý, tổ chức ôn tập, thi trực tuyến. – Hệ thống hoạt động trên nền

028 3535 2523