Hệ thống đánh giá cán bộ , giáo viên

Hệ thống đánh giá cán bộ , giáo viên

linea

Hệ thống đánh giá cán bộ, giáo viên cung cấp bộ công cụ đánh giá đầy đủ, giúp hỗ trợ cán bộ, giáo viên, trong công tác đánh giá một cách nhanh chóng, chính xác, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện. Hệ thống cung cấp đầy đủ bộ tiêu chí đánh giá và quy trình đúng với thực tế theo các loại hình đánh giá hiện hành tại các đơn vị giáo dục.

Sản phẩm liên quan :

Hệ thống thi trực tuyến

– Là một hệ thống phần mềm dùng để quản lý, tổ chức ôn tập, thi trực tuyến. – Hệ thống hoạt động trên nền

028 3535 2523