Hệ thống học tập trực tuyến

Hệ thống học tập trực tuyến

linea

 Hệ thống xây dựng những khóa học trực tuyến nhằm giúp cho giáo viên có thể tạo lập những lớp dạy học trực tuyến theo từng chuyên đề riêng, tạo lập những lớp học trực tuyến theo lớp, nhóm riêng. Giúp cho giáo viên theo dõi tiến trình học tập của học sinh, chủ động giao bài tập, nhiệm vụ về nhà. Đồng thời, có thể báo cáo và thống kê quá trình học tập của từng học sinh. Nhờ đó mà việc quản lý và đánh giá học sinh được chính xác và thuận tiện đáp ứng đúng nhu cầu dạy và học hiện tại.

Sản phẩm liên quan :

Hệ thống thi trực tuyến

– Là một hệ thống phần mềm dùng để quản lý, tổ chức ôn tập, thi trực tuyến. – Hệ thống hoạt động trên nền

028 3535 2523