Hệ thống thi trực tuyến

Hệ thống thi trực tuyến

linea

– Là một hệ thống phần mềm dùng để quản lý, tổ chức ôn tập, thi trực tuyến.

– Hệ thống hoạt động trên nền tảng Web giúp giáo viên và học sinh thực hiện công tác ôn tập, thi cử mọi lúc mọi nơi nhưng vẫn đảm bảo được tính bảo mật thông qua chức năng giám sát thi.

Sản phẩm liên quan :

Hệ thống thi trực tuyến

– Là một hệ thống phần mềm dùng để quản lý, tổ chức ôn tập, thi trực tuyến. – Hệ thống hoạt động trên nền

028 3535 2523