Hệ thống xây dựng những khóa học trực tuyến nhằm giúp cho giáo viên có thể tạo lập những lớp dạy học trực tuyến theo từng chuyên đề riêng, tạo lập những lớp học trực tuyến theo lớp, nhóm riêng. Giúp cho giáo viên theo dõi tiến trình học tập của học sinh, chủ động giao bài tập, nhiệm vụ về nhà. Đồng thời, có thể báo cáo và thống kê quá trình học tập của từng học sinh. Nhờ đó mà việc quản lý và đánh giá học sinh được chính xác và thuận tiện đáp ứng đúng nhu cầu dạy và học hiện tại.
– Trang chủ
– Thông báo
– Bài tập
– Thảo luận
– Sổ điểm
– Thành viên
– Trang
– Các tập tin
– Kho video và audio
– Bộ đề và khảo sát
– Nội dung học tập
– Import đề
– Cài đặt khóa học
– Hồ sơ điện tử người dùng
– Tạo nội dung trong module
– Tương tác trong một khóa học
– Điểm danh
– Báo cáo thống kê
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết.

Ngày báo giá  Gói BASIC Gói PRO 1 Gói PRO 2
Tháng 1 năm 2021 Giá: 19.900.000 VNĐ – 29.900.000 VNĐ Giá: 49.900.000 VNĐ – 59.900.000 VNĐ Giá: 99.900.000 VNĐ – 101.900.000 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *