Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động

Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động

linea
  • Hệ thống an toàn vệ sinh lao động là hệ thống giúp cho đơn vị quản lý – Sở lao động thương binh xã hội thực hiện việc quản lý online công tác báo cáo, thống kê tình hình tai nạn, an toàn lao động trên địa bàn tỉnh. Giúp cải thiện công tác hành chính, tạo lập dữ liệu điện tử phục vụ cho việc quản lý và thống kê
  • Hệ thống giúp cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện công việc báo cáo bất kỳ nơi nào mà không phải đến trực tiếp đơn vị quản lý, giúp tiết kiệm chi phí di chuyển, đảm bảo tiến độ và nhanh chóng.

Sản phẩm liên quan :

028 3535 2523