Hệ thống quản lý tuyển sinh

Hệ thống quản lý tuyển sinh

linea

– Là hệ thống hỗ trợ quản lý, số hóa toàn bộ quy trình thực hiện công tác tuyển sinh cho ngành Giáo dục.

– Các đơn vị trường có thể kiểm soát, nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh đầu cấp, thông báo chỉ tiêu, tiêu chí xét tuyển cho năm học.

– Hệ thống giúp học sinh, phụ huynh hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn trường cần ứng tuyển, nắm rõ các chỉ tiêu, yêu cầu để có được kết quả đăng ký phù hợp nhất.

Sản phẩm liên quan :

028 3535 2523